Rozšíření exportních příležitostí NOVATOP - Novatop

Rozšíření exportních příležitostí NOVATOP

Reg. č.: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013003

Účastníme se projektu:
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název výzvy: PROGRAM PODPORY MARKETING – VÝZVA III, Individuální účast MSP na výstavách a veletrzích
Název projektu: Rozšíření exportních příležitostí NOVATOP
Reg. č.: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013003

Realizace projektu: od 28.02.2018 do 30.9.2020
Projekt je zaměřen na podporu zvýšení exportu v nejbližších letech při růstu celkových tržeb a na rozšíření
počtu cílových zemí exportu, včetně zemí mimo EU. Projekt navazuje na úspěšné účast na výstavách a
veletrzích v předchozích letech a je zaměřen na cílenou a komplexní prezentaci stavebního systému
NOVATOP na vybraných trzích, představení novinek, posílení povědomí o značce a pozice u zákazníků.
Důraz je kladen na odborně náročnou prezentaci produktů NOVATOP, čemuž odpovídá i volba veletrhů a
výstav, rozsah a obsah propagačních materiálů.

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost