Prezentace výrobků NOVATOP a podpora jejich prodeje na zahraničních trzích - Novatop

Prezentace výrobků NOVATOP a podpora jejich prodeje na zahraničních trzích

Reg. č.: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007469

Účastníme se projektu:
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název výzvy: Marketing – individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích – II. výzva
Název projektu: Prezentace výrobků NOVATOP a podpora jejich prodeje na zahraničních trzích
Reg. č.: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007469
Realizace projektu: od 14. 11. 2016 do 31.08. 2018
Tento projekt je zaměřen na cílenou a komplexní prezentaci stavebního systému NOVATOP na zahraničních trzích, posílení povědomí a pozice značky NOVATOP u zákazníků. Důraz je kladen na odborně náročnou prezentaci produktů NOVATOP a s tím související další vývoj celého systému, aby byla zajištěna vysoká míra inovace a kvalitativní předstih před konkurencí.

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost