Inovační voucher - Novatop

Inovační voucher

Dokončení vývoje nové konstrukční desky

Účastníme se projektu:
Název projektu: Dokončení vývoje nové konstrukční desky
Reg.č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0013046
Realizace projektu: od 12.3.2018 do 31.10.2018

Cíl projektu: Projekt řeší potřebu dokončení vývoje nového typu konstrukční desky.

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost